Όροι ενοικίασης

 • Ηλικία οδηγού: Ελάχιστο όριο ηλικίας 21 ετών.
 • Άδεια οδήγησης: Όλοι οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους έγκυρο δίπλωμα προς χρήση στην χώρα και τουλάχιστον ένα χρόνο κατοχής του. Για διπλώματα εκτός Ε.Ε, οι ενοικιαστές θα πρέπει να έχουν Διεθνή άδεια οδήγησης.
 • Ελάχιστη ενοικίαση: Μια ημέρα (24 ώρες). Κάθε επιπλέον ώρα (2 το πολύ) χρεώνεται επιπρόσθετα με το 1/4 της ημερήσιας τιμής. Για πάνω από 2 ώρες, ο ενοικιαστής χρεώνεται με όλες τις επιπλέον ημερήσιες τιμές.
 • Aπαγορεύεται η οδήγηση του οχήματος απο πρόσωπο το οποίο δεν ενέκρινε η εταιρία και το οποίο δέν αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Όριο χιλιομέτρων: Απεριόριστα
 • Η μικτή ασφάλεια περιλαμβάνεται στις τιμές μας. Κατά την ασφάλιση ο πελάτης μπορεί να απαλλαχθεί πλήρως απο την ευθύνη του σε περίπτωση ατυχήματος (πλήρης απαλλαγή). Η ασφάλιση καλύπτει ίδιες ζημιές καθώς και ζημιές προς τρίτους εφ’όσον ο μισθωτής δέν παραβιάζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας καθώς και τους όρους του συμβολαίου.
 • Βενζίνη: Η κατανάλωση βενζίνης πληρώνεται αποκλειστικά από τον ενοικιαστή.
 • Κυκλοφοριακά προστίματα: Πληρώνονται από τον ενοικιαστή.
 • Κάθισμα μωρού: Διαθέσιμο κατόπιν ζήτησης.
 • Παράδοση/Παραλαβή: Οπουδήποτε στο νησί.
 • Aπαγορεύεται η μεταφορά του οχήματος σε οποιοδήποτε άλλο νησί χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας.
 • Η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να λύσει αζημίως για αυτήν το μισθωτήριο συμβόλαιο, οποτεδήποτε και αν διαπιστωθεί οτι ο μισθωτής ποείται κακή χρήση του οχήματος και κατα παράβαση των όρων.
 • Ο ΦΠΑ και οι φόροι συμπεριλαμβάνονται στις τιμές.